طراحی و ساخت اتصال یونیورسال ماژولار برای ساخت سازه های فضایی

پروژه ها

Design and fabrication of a modular universal joint