طراحی و ساخت پمپ های توربومولکولار وکیوم

پروژه ها

Design and fabrication of Turbomolecular vacuum pump