ما برترین
خدمات در زمینه
طراحی و فنی مهندسی
را ارائه می دهیم.


بیشتر بدانید

نمونه سازی تک قطعه و مجموعه مکانیکی پیش از تولید طراحی و تولید انواع تست ریگ های مکانیکی

شبیه سازی سیستم های مختلف مکانیکی تحت شرایط عملکردی متفاوت صحت سنجی و محاسبه میزان قابلیت اطمینان به نتایج ارائه شده

طراحی و باز طراحی قطعات و مجموعه های طراحی
محاسبه عمر و قابلیت اطمینان سیستم های مکانیکی

تیم فنی مهندسی یاران متشکل از متخصصین رشته های مکانیک، کنترل ، ساخت و تولید،الکترونیک و مکاترونیک می باشد. اعضای این گروه از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر اروپا و آسیای شرقی هستند و تاکنون پروژهای متنوعی در کشورهای پیشرفته جهان به اتمام رسانده اند. تیم ما توان طراحی، شبیه سازی، نمونه سازی و تست های عملکردی را بصورت کامل را دارا می باشد

امروزه صنایع متوسط نیازهای صنایع بزرگ را تامین می کنند. اما این صنایع جوابگوی کلیه نیازهای صنایع بزرگ نیستند. گاها دلیل این کمبود نداشتن دانش فنی کافی و نیروی انسانی بسیارسطح بالا می باشد رویکرد تیم ما ارائه یک پکیج کامل شامل پروسه طراحی، شبیه سازی، تست و بهینه سازی است. همچنین آموزش نیروی کار ماهر و کارا بر اساس نیازهای صنعت مربوطه ازدیگر رویکرد های تیم ماست.

یک پکیج کامل شامل پروسه طراحی، شبیه سازی، تست و بهینه سازی

ساخت و تولید

مهندسی به کمک کامپیوتر

برخی از مشتریان ما

هیچ چالشی برای ما خیلی بزرگ و پیچیده نیست