ایران

ظفر بلوار آرش شرقی خیابان دلیری بن بست فراهانی پ ۱۱

تلفن: 9124955753 و 22273023

ایمیل: info@amiciteam.com
وبسایت: www.amiciteam.com
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 18.

دفتر مرکزی

ایتالیا

Via magenta 55, 10128 Torino Italia

تلفن: +393381528227

ایمیل: borouni@amiciteam.com
وبسایت: www.amiciteam.com
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 18.

شعبه تورین

استرالیا

تلفن: +6147828548

ایمیل: spdesign@amiciteam.com
وبسایت: www.amiciteam.com

دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 18.

شعبه ملبورن

مالزی

CSM lab,  C23 ,UTM, skudai, Malaysia

تلفن: +601137360301  , +601117649703
ایمیل: nassiri@amiciteam.com
وبسایت: www.amiciteam.com
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 18.

شعبه جوهور مالزی