رویکرد ما

هدف تیم AMICI حمایت از صنایع با طیف گسترده ای از خدمات است. ما با طراحی مفهومی شروع می کنیم ، طرح را از طریق آزمایش های مختلف اعتبار سنجی می کنیم و فرآیند را بر اساس زمان و هزینه بهینه می کنیم.

1. طراحی و تولید

فرآیند طراحی ما شامل چندین سطح مانند

 • طراحی دستی محصول
 • مدل مفهومی
 • مدل سه بعدی CAD و نقشه های فرایندی
 •  جانمایی حرکت و سینماتیک

2. شبیه سازی فیزیکی

بر اساس شرایط فیزیکی حاکم بر مسئله، ما روشهای مختلف شبیه سازی را تعریف مینماییم مانند:

 • محاسبه دستی و صفحه اکسل
 • مدل سازی FE و شبیه سازی CFD
 • تجزیه و تحلیل خستگی و علت اصلی شکست

3. بهینه سازی

ما تکنیک های مختلف بهینه سازی را برای مشکلات مختلف مانند:

 • روش DOE
 • RMS و بهینه سازی تاگوچی
 • بهینه سازی توپولوژی
 • بهینه سازی بر مبنای جنس ، وزن و سایز

برترین نتایج را با ما تجربه کنید.