Click here to see the English version of our website English version ←
DAM-1

تجزیه و تحلیل عددی دریچه شعاعی سد تحت بار زلزله و سیلاب

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
laser-cut-aluminum1l

تحلیل زلزله و تخریب تدریجی اتصال تیر به ستون

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
A-study-on-the-different-finite-element-approaches

تحلیل بار های شدید بر روی اتصال تیر به ستون

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
-metalworking-plant

بررسی اثر میدان مغناطیسی در سوراخکاری عمیق

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
creep-steady-1

ارائه مدل حالت پایدار در فرایند خزش روی ورق های فولادی آستنیتی

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
Engineering

ارائه مدل المان محدود برای بررسی رفتار مکانیزم تغییر دنده گیربکس

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
image.jpg.a34d5c6b984b47b29918f22daa5a3d7b

روش های متفاوت المان محدود و اثرات آن بر روی نتایج بدست آمده در آنالیز تصادف

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
poster-4

بهینه سازی توپولوژی برای تولید یک فرایند کشش نامتقارن

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید
Design-and-Optimization-banner-1

استفاده از روش اجزای محدود در تحلیل سازه های آگزتیکی

Loading... Taking too long? Reload document | Open in n...

بیشتر بخوانید