Click here to see the English version of our website English version ←
auto-industry

صنعت خودرو و آمیچی تیم

ما در شرکتهای مختلف خودروسازی تابحال چندین پروژه طراحی ، تحلیل و تست را با موفقیت انجام داده ایم. از بزرگترین کارهای ما طراحی پلتفرم اولیه شرکت پروتون، ساخت تست ریگ مکانیکی گیربکس برای شزکت اورلیکون و تحلیل تنش بدنه خودرو برای شرکت فیات بوده است.

تحلیل و بهینه سازی

ما بسیار در این حوزه فعال بوده ایم و به روشهای گوناگون از قبیل FEM, CFD , FSI, MBD  و DOE  توانسته ایم به شرکتهای مختلف اروپایی و آسیایی همکاری داشته باشیم.

طراحی

در صنعت خورو ما بیشتر به امر بازطراحی و یا مهندسی معکوس برای شرکتهای مالزیایی پرداخته ایم.

پیاده سازی و تست

پس از ساخت تست ریگ به روشهای ابداعی یا بر پایه استاندارد های موجود ما تست های مختلفی را بر روی سیستم های مکانیکی پیاده سازی نمودیم و نتیایج را پس از آنالیز به مشتریان ارائه داده ایم.

طراحی تست ریگ

با توجه به نیاز مشتری ما بسیاری از تست های عملکردی را به داخل آزمایشگاه آورده ایم و با طراحیتست ریگ های متفاوت توانسته ایم انجام تست را ساده تر و قابلیت اطمینان سیستم های مکانیکی را اندازه گیری نماییم.

خدمات ما

تجزیه و تحلیل عددی دریچه شعاعی سد تحت بار زلزله و سیلاب

بدون دسته بندی DAM-1

[embeddoc url="https://farsi.amiciteam.com/wp-content/uploads/2021/09/Response-of_Compressed.pdf" vi...

تحلیل زلزله و تخریب تدریجی اتصال تیر به ستون

بدون دسته بندی laser-cut-aluminum1l

[embeddoc url="https://farsi.amiciteam.com/wp-content/uploads/2021/09/Seismic-and-progressive-collap...

مطالب آموزشی