-solutions-in-manufacturing

صنعت فیلم برداری

AMICI دستگاهای متفاوتی را برای فیلمسازی طراحی کرده است. ما دستگاه های فتوشوت ثابت و بازوهای روباتیک را برای فیلمبرداری خودکار طراحی و ساخته ایم. از محصول ما می توان برای فیلمبرداری تبلیغاتی با چندین جلوه حرکتی نیز استفاده کرد.