ENERGY-SYSTEMS-BANNER

آمیچی تیم در حوزه انرژی

بتازگی ما قطعات توربین های گازی را تهیه می کنیم. ما در حال مهندسی معکوس توربین های بادی عمودی و افقی هستیم و می توانیم محاسبات CFD و FSI را بر روی سازه های بادی ارزیابی کنیم.

طراحی قطعات نیروگاهی

بتازگی و با توجه به مشکلات موجود در امر تامین قطعات نیروگاهی اقدام به مهندسی معکوس و تامین قطعات مکانیکی نیروگاهای گازی را شروع کرده ایم

حوزه انرژی های نو

در بخش تحقیقات به تزگی بر روی طراحی و ساخت توربین ای عمودی کم حجم و با راندمان بالا شروع به کار نموده ایم  امید است بزودی طرحهای اولیه خود را وارد بازار نماییم.